Τηλ. 26410 44810
liatsos@otenet.gr

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COD 87.60.45.60

16.20

Περιγραφή

Φίλτρο ατμοσυστηματος ΤΕFAL – Liberty SV702, SV703, SV704
– Power Steam VR821, VR822 – REF:XD9070E0